داده پردازان کیمیا

ارایه دهندۀ راه کارهای جامع تجارت الکترونیک

پروژه ها
شرکت مهندسی داده پردازان کیمیا

از سال ١٣٨٤ رسماً فعالیت خود را در حوزۀ تخصصی تولید نرم افزارهای مبتنی بر شبکه شروع نمود و با گسترش و فراگیر شدن تکنولوژیهای شبکه و نرم افزار، حوزۀ تخصصی خود را به ارایۀ راه کارهای جامع تجارت الکترونیک تغییر داد.

بیشتر

تماس با کیمیا
تهران، اتوبان شهید ستاری، بلوار فردوس غربی، بلوار شقایق شمالی، کوچه شبنم، ساختمان 101، واحد 210

021 - 91 30 64 52

 https://ir.linkedin.com/in/amir-fatehi-69aa0241